Burza rybiček - Welfare a ochrana zvířat

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu.


Cookies seting
Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

 

Nutné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

 

 

 

 

 
 

Welfare a ochrana zvířat

Welfare (pohoda) zvířat představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím, ve kterém žije. Welfare se definuje jako stav naplnění všech materiálních a nemateriálních podmínek,které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře v souladu s jeho životním prostředím.Nejedná se přitom jen o splnění základních podmínek života a zdraví zvířat, předpokládá stejně tak i ochranu před fyzickým i psychickým strádáním a týráním.

Ochrana zvířat, klade důraz na vytváření a zachování základních podmínek života a zdraví zvířat a jejich ochranu před fyzickou bolestí, újmou strádáním (tj. dlouhodobějším utrpením) a psychickým trýzněním (strachem).

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péčia o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

V průběhu akce jsou živočichové umístěni ve skleněných nebo plastových akváriích, či pvc sáčcích/vacích k těmto účelům určených, prodejce/vystavotel je povinen zajistit živočichům přístup k základním potřebám, není-li to nutné není s živočichy prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je živočich v případě prodeje předáván novému chovateli. Živočichové po umístění do výstavních akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání akce setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (porovnání jedinců apod.) s živočichy manipuluje výhradně jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. U velkých živočichů je výjimečně možné šetrně uchopit živočichy pomocí rukou. Každý chovatel je povinen zajistit, aby v případě prodeje nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami.

Prodejce/vystavovatel musí všem svým zvířatům zabezpečit potřebné podmínky, tak aby konkrétní druh nebyl zbytečně stresován a dostalo se mu veškerých požadavků na kvalitu prostředí (Teplota, parametry vody apod.). Prodejci/vystavovatelé si prodejní nádoby, v nichž zvířata nabízí ke směně a prodeji, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám daného druhu.

Živočichové musí být v nádržích umístěni tak, aby:
*/ si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),

*/ nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců),
*/ měli dostatek prostoru pro volný pohyb,
*/ byla zajištěna vyhovující teplota a ostatní požadavky druhu.

 Akvária musí být vybavena veškerou potřebnou technikou, která zajišťuje vhodné životní podmínky pro umístěné druhy akvarijních ryb nebo vodních živočichů (filtrační technika, osvětlení, vyhřívání). Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.

 

 Burza Rybiček - Prodejní akvaristické trhy

www.burzarybicek.cz

poradatele@burzarybicek.cz

© 2022 Smartgreen s.r.o.